Bảng giá các loại Ngỗng giống chuẩn vận chuyển toàn quốc

CÁC LOẠI NGỖNG GIỐNG

Cung cấp các loại con giống ngỗng bao gồm: ngỗng ta, ngỗng lai, ngỗng sư tử…

Ngỗng sư tử

Ngỗng sư tử giống

Giá liên hệ: 033.237.4885

Ngỗng Lai

Ngỗng Lai giống

80.000đ