Bảng giá các loại Ngan giống chuẩn vận chuyển toàn quốc

CÁC LOẠI NGAN GIỐNG

Cung cấp các loại con giống ngan bao gồm: ngan ta, ngan pháp, ngan đen…

Giống Ngan Pháp

Ngan pháp giống

12.000đ12.500đ/con

vịt xiêm giống

Vịt xiêm lai(ngan đen) giống

16.000đ – 16.500đ/con