Bảng giá các loại Gà giống chuẩn vận chuyển toàn quốc

CÁC LOẠI GÀ GIỐNG

Cung cấp các loại con giống gà bao gồm: gà lai chọi, gà mía, gà ri, gà đông tảo lai…

Gà mía giống

Gà Mía giống

10.000đ12.000đ/con

gà ri giống

Gà Ri giống

10.000đ – 11.500đ/con

gà lai chọi giống lông đen

Gà lai chọi lông đen giống

11.000đ – 12.000đ/con

gà đông tảo lai giống

Gà đông tảo lai giống

16.000đ – 18.000đ/con