TRẠI GIỐNG VIỆT PHÁP

Luôn nỗ lực mang đến cho bà con chăn nuôi giống gia cầm tốt nhất

vịt giống

Vịt giống

Trại giống Việt Pháp cung cấp các loại con giống vịt bao gồm: vịt bầu, vịt xiêm, vịt trời, vịt siêu thịt, vịt siêu trứng…

gà giống

Gà giống

Trại giống Việt Pháp cung cấp các loại con giống gà bao gồm: gà lai chọi, gà mía, gà ri, gà đông tảo lai…

ngan giống

Ngan giống

Trại giống Việt Pháp cung cấp các loại con giống ngan bao gồm: ngan pháp, ngan đen, ngan ta,…

ngỗng giống

Ngỗng giống

Trại giống Việt Pháp cung cấp các loại con giống ngỗng bao gồm: ngỗng sư tử, ngỗng trời, ngỗng lai, ngỗng trắng…SẢN PHẨM CON GIỐNG

Giống Vịt Trời

Vịt trời giống

gà lai chọi giống lông đen

Gà lai chọi giống

Giống vịt bầu cánh trắng

Vịt bầu cánh trắng giống

gà đông tảo lai giống

Gà đông tảo lai giống

Giống Vịt super

Vịt siêu thịt(super) giống

Gà mía giống

Gà mía giống

HÌNH ẢNH & VIDEO KỸ THUẬT CHĂN NUÔI

mà chúng tôi đã thực hiện trong suốt thời gian kể từ khi đi chúng tôi đi vào hoạt động